نگاهیی به خانه های ارزان قیمت در تهران

به گزارش اخبار ساختمان، لیست واحد مسکونی۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان در تهران به شرح جدول زیر است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات