آغاز فعالیت های کارگاهی سد عمارت در بخش حفاری و تزریق

آغاز فعالیت های کارگاهی سد عمارت در بخش حفاری و تزریق

نماینده مجری طرح سد عمارت از آغاز فعالیت های کارگاهی سد عمارت در بخش حفاری و تزریق با 5 دستگاه حفاری خبر داد.

مهندس سیدنادر زکوی افزود: از نیمه دوم فروردین ماه سال جاری فعالیت کارگاهی با رعایت اصول بهداشتی در قسمت حفاری و تزریق با 5 دستگاه حفاری شروع نموده است و در روزهای آتی با افزایش دستگاه سرعت اجرا بیشتر خواهد شد.

وی تصریح کرد: طرح مرزی سد عمارت بزرگترین سد استان با هدف شرب،کشاورزی و محیط زیست با مجوز تخصیص 118 میلیون متر مکعب در 60 کیلومتری غرب شهرستان گرمی در دست اجراست.

مهندس زکوی پیشرفت فیزیکی سد عمارت را  93 درصد عنوان کرد و گفت: بدنه سد با حجم خاکریزی 4 میلیون متر مکعب به اتمام رسیده است و فعالیت کارگاهی با رعایت اصول بهداشتی درقسمت حفاری وتزریق با 5 دستگاه شروع شروع شده است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات