بدون آموزش همگانی نیل به برنامه های مهندسی رودخانه مدیریت...

سرپرست شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: بدون "آموزش همگانی" ، نیل به برنامه های "مهندسی رودخانه" و به تبع آن ، "مدیریت سیلاب" دست یافتنی نیست..

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس سید محسن حسینی اظهار کرد: رودخانه ها با زندگی مردم عجین شده و مردم هر روزه با آنها در ارتباطند . از آنها  منافع گوناگون می برند و در زمان سیلاب از آنها آسیب می بینند .

وی بیان کرد:  بررسی ها نشان می دهد که در مبحث رودخانه ها نه تنها اطلاعات همگانی عامه مردم ضعیف است ، بلکه بسیاری از مدیران و بخش اعظم کارشناسان و رسانه ها نیز دارای اطلاعات ناکافی بوده اند.

مهندس حسینی افزود: آموزش همگانی و توجیه شدن همگان در خصوص رودخانه ها و مجاری آبی، شناخت رودخانه های استان و هر منطقه ، مقررات مرتبط به رودخانه ها و مجاری آبی و آسیب های ناشی از عدم رعایت بستر و حریم رودخانه ، پذیرش طرحهای مدیریت سیلاب در استان واعتماد به هشدارها و اطلاع رسانی ها ، می تواند اجرای موفق طرحهای مهندسی رودخانه و مدیریت سیلاب را در پی داشته باشد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات