جلسه پایش و راهبری طرح اقدام ملی مسکن با حضور مدیرکل راه و شهرسازی ،  سرپرست معاونت مسکن و ساختمان ،...

جلسه پایش و راهبری طرح اقدام ملی مسکن با حضور مدیرکل راه و شهرسازی ، سرپرست معاونت مسکن و ساختمان ،...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات