بازدید مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی از تقاطع محور بش قارداش سه شنبه 2 اردیبهشت 99

بازدید مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی از تقاطع محور بش قارداش سه شنبه 2 اردیبهشت 99

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات