بازدید مجدد مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی از محور بجنورد به آشخانه ( روستای مملجه محل رانش زمین) سه شنبه 2 اردیبهشت ...

بازدید مجدد مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی از محور بجنورد به آشخانه ( روستای مملجه محل رانش زمین) سه شنبه 2 اردیبهشت ...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات