همسویی کمپین نما هویت شهر ما با خواسته‌های معماران

عملکرد و دستاوردهای کمپین نما هویت شهر ما در سال ۱۳۹۸

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات