در قالب یک پژوهش به مناسبت روز معمار بررسی شد؛ معماری امروز و ابهامی در باب ثابت و متغییر

محققان در پژوهشی با عنوان «معماری امروز و ابهامی در باب ثابت و متغییر» آورده‌اند: «با تکیه بر جهان‌بینی حکمی، روشن ساختن ابهام در باب ثبات و تغییر، نه از اندیشه صرف در چگونگی صورت معماری، بلکه از بازاندیشی در چیستی امر ثابت و متغیر در زندگی انسان که معماری ظرف آن است، آغاز می‌شود تا راه را برای شناخت ثابت و متغیر در معماری دربرگیرنده این زندگی بگشاید». یک دستگاه جهان‌بینی مشخص، می‌تواند برای پایان یافتن بی‌معیاری قدمی تازه و موثر تلقی شود دیده شد که کسب معرفت در باب ثابت و متغیر حقیقی در معماری و درک نسبت، کیفیت و شانیت این دو با آغازیدن از تعاریف یک دستگاه جهان‌بینی مشخص، می‌تواند برای پایان یافتن بی‌معیاری و دل‌بخواهی بودن طراحی، آموزش و نقد معماری، درمان آشفتگی، کثرت بی حد و حصر و نابسامانی سیمای معماری، روشن ساختن میزان تنوع و افتراق لازم، معرفی ابزارهای حقیقی برقراری وحدت، توقف ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات