معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران مطرح کرد: افزایش ساخت و ساز غیرمجاز در مازندران

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران تصریح کرد: بنابراین جلوگیری از ساخت ساز غیر قانونی نیازمند به همراهی دستگاه‌های قضایی و نظارتی است که در همین راستا نقش اساسی و مهم کار گروه ساخت و ساز غیر مجاز باید مورد توجه و جدیت قرار گیرد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات