كشف گوشت شكار همراه با دستگيري متخلف در شهرستان خورو بيابانك

كشف گوشت شكار همراه با دستگيري متخلف در شهرستان خورو بيابانك

يك متخلف شكار و صيد همراه با گوشت شكار در شهرستان خورو بيابانك شناسايي و دستگير شد.

به گزارش"پارما" از اداره حفاظت محيط زيست شهرستان خورو بيابانك، محيط بانان اين اداره طي هماهنگي با دادستان شهرستان و با همكاري نيروي انتظامي پس اخذ حكم قضايي بازرسي از يك باب منزل در اين شهرستان موفق شدند مقداري گوشت شكار و سر يك كل وحشي را كشف و ضبط كنند.

در اين زمينه يك متخلف شكار و صيد دستگير به مراجع قضايي معرفي شد .

بنا بر آخرين مصوبه شوراي عالي محيط زيست ضرروزيان شكارغير مجازيك راس كل وحشي يكصد ميليون ريال مي باشد ، همچنين طبق آخرين مصوبه هيات وزيران دراين خصوص جريمه كيفري شكارغير مجاز قوچ وميش وحشي كه حمايت شده نيز محسوب مي شود، از سي ميليون تا پنجاه ميليون تعيين گرديده است.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات