کنترل خروجی فاضلاب صنایع و تصفیه خانه های شهرستان قزوین با جدیت بیشتر

کنترل خروجی فاضلاب صنایع و تصفیه خانه های شهرستان قزوین با جدیت بیشتربه گزارش اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین، اکبر
کشت پرور رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قزوین در این خصوص بیان
کرد: به علت ایام خاص و ممانعت از شیوع  ویروس کرونا و مبارزه با آلودگی
ها پایش و نمونه برداری از فاضلاب صنایع ،کارخانجات و تصفیه خانه های
حوزه شهرستان قزوین توسط تیم کارشناسی این اداره انجام گرفت.
وی تصریح کرد: این پایش و گشت های شبانه روزی به منظور حفاظت از محیط
زیست و جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی و شناسایی منابع آلاینده، مطابق
پایش دوره ای از واحدهای صنعتی، خدماتی و تولیدی در شهرستان قزوین بازدید
و پایش زیست محیطی بعمل آمد.
وی در ادامه افزود: نمونه برداری از فاضلاب خروجی تعدادی از صنایع از
جمله کشتارگاه گوهر طیور--تصفیه خانه شهرک صنعتی لیا-تصفیه خانه شهر
قزوین، تصفیه خانه محمودآباد،زرین لبن پارس، تصفیه خانه زندان چوبیندر
انجام شده و آنالیز آزمایشگاهی بر روی این نمونه ها در حال انجام است تا
درصورت لزوم جهت بهبود عملکرد سیستم تصفیه خانه صنایع اقدامات لازم صورت
گیرد .
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قزوین گفت: بازدید از واحدهای
صنعتی،  خدماتی و تولیدی به منظور پایش و شناسایی واحد های آلاینده و
جلوگیری از آلودگی های محیط زیست وفق قوانین و مقررات محیط زیست در سال
جدید با جدیت فراوان تری انجام خواهد گرفت که پس از سنجش خروجی ها،
تعدادی واحدآلاینده شناسایی که برخی از واحدها مبادرت به رفع آلودگی
ننموده اند تحت پیگیری حقوقی قرار خواهند گرفت.
کشت پرور در پایان گفت: شهرستان قزوین دارای تعداد زیادی واحد صنعتی،
خدماتی و تولیدی است که سنجش خروجی ها و آلایندگی واحد های مهم دارای
خروجی فاضلاب و هوای آلوده، بسیار ضروری است و با صنایع و کارخانجاتی که
پساب ها و فاضلاب های صنعتی خود را به صورت خام وارد چرخه محیط زیست می
کنند به شدت برخورد خواهد کرد. لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات