خط تلفن اصنافی که تبلیغات...

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد گفت: خط تلفن اصنافی که تبلیغات غیر مجاز درسطح شهر داشته باشند با دستور دادستانی قطع می شود

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد – محمد صفدرپور در راستای پاکسازی دیوارنویسی های غیر مجاز و برخورد با متخلفان، خط تلفن های تبلیغات غیر مجاز شهری اعم از دیوارنویسی های غیر مجاز با دستور دادستانی قطع می شود.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد با اشاره به اینکه تبلیغات غیر مجاز شهری باعث نازیبایی فضای شهر و تخریب چهره آن می شود،گفت: براساس قانون ، نصب هرگونه اعلامیه و درج هر گونه نوشته باید در محل های مجاز که توسط شهرداری مشخص شده انجام شود.

وی افزود: برخورد با دیوار نویسی و تخریب اموال عمومی خواست تمام شهروندان بوده و متخلفانی که اقدام به این امر نموده اند مؤظف به پرداخت خسارات وارد شده به شهر و پاسخگویی در برابر اقدام غیر قانونی خود هستند.

صفدرپور در ادامه تصریح کرد: در ادامه اجرای عملیات فوق، خطوط تلفن اصنافی که اقدام به تبلیغات و دیوارنویسی غیرمجاز نموده اند با دستور دادستانی قطع می شود تا با مراجعه به این سازمان و تعهد مکتوب مبنی بر عدم تکرار اقدامشان، مراحل مربوط به آزادسازی خط تلفن ایشان انجام می گیرد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری یزد

  منبع خبر

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد یک شهرداری در شهر یزد می باشد

   نظرات