برگزاری جلسه بررسی مسائل عقد قرارداد و پرداخت آب بهای شرکت های...

با حضور معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی و مشاور مدیرعامل در امور مالی شرکت آب منطقه ای اردبیل، مدیرعامل شرکت کشت و صنعت مغان، نماینده شرکت کشت و صنعت پارس و مدیران و کارشناسان مدیریت منابع آب مغان و شرکت بهره برداری مغان در سالن جلسات مدیریت منابع آب مغان جلسه بررسی مسائل عقد قرارداد آبیاری سال زراعی ۹۹-۹۸ و پرداخت آب بهای شرکت های کشت و صنعت و دامپروری مغان و پارس برگزار شد.

معاونت مالی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای اردبیل در این جلسه از شرکت های کشت و صنعت  مغان و پارس به عنوان مشترکین عمده و بزرگ شبکه مغان یاد کرد و پرداخت بموقع آب بها و انجام عقد قرارداد آبیاری توسط مشترکین شبکه از جمله شرکت های یاد شده را لازمه تداوم ارائه خدمات مطلوب به مشترکین شبکه بزرگ مغان عنوان کرد .

مهندس بهروز محمدی اعلام کرد: با توجه به سپری شدن عمر مفید و فرسودگی تاسیسات شبکه کلیه آب بهای دریافتی از مشترکین صرف هزینه های تعمیر و نگهداری و پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل شاغل در شبکه می گردد

مدیران منابع آب مغان و شرکت بهره برداری مغان نیز در این جلسه ضمن تاکید بر رعایت الگوی کشت توسط شرکت های کشت و صنعت مغان و پارس از آمادگی کامل پرسنل شبکه جهت ارائه خدمات به مشترکین شبکه در سال زراعی جاری خبر دادند .

در پایان جلسه مقرر گردید کلیه آب بها ی معوقه و جاری شرکت های مذکور طبق برنامه زمانبندی توافق شده بصورت منظم تا پایان سال زراعی جاری پرداخت گردد .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات