لزوم برنامه ریزی های کلان جهت اجرایی نمودن پروژه های نواحی عمرانی...

عصر دیروز چهارم اردیبهشت مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل به همراه معاون طرح و توسعه و مجری طرح و مدیران پروژه و مشاوران و پیمانکاران پروژه ها از نواحی اول و ‌دوم شبکه بازدید کرد.

مهندس عباس جنگی مرنی در ادامه بازدید در جلسه ای در محل کارگاه سیفون دره رود که تا بامداد روز جمعه به طول کشید، بر لزوم برنامه ریزی های کلان جهت اجرایی نمودن پروژه های نواحی عمرانی یک و دو شبکه آبیاری و زهکشی خداآفرین تاکید کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل و هیئت همراه با بررسی گزینه های مختلف و نواقص موجود در نواحی یک و دو بر لزوم تکمیل پروژه و تامین آب اراضی واقع در نواحی یک و دو تاکید کردند.

در این جلسه با هدف فعال سازی دوباره پروژه های خداآفرین، مسائل و مشکلات بهره برداری از 15 هزار و 500 هکتار از اراضی نواحی اول و دوم شبکه آبیاری و زهکشی خداآفرین مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم تکمیل پروژه و تامین آب اراضی این دو ناحیه عمرانی تاکید شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات