بازدید اداره هماهنگی حمل و نقل و بحران اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی از محل حادثه تصادف تانکر ...

بازدید اداره هماهنگی حمل و نقل و بحران اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی از محل حادثه تصادف تانکر ...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات