مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان مجری منصوب شد

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان مجری منصوب شد

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی، محمدجعفر علیزاده در این ابلاغ بر رعایت دقیق قوانین و مقررات و دستور العمل‌های ابلاغی تاکید کرده است..مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی از مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات خواسته است ضمن هماهنگی با معاون توسعه مدیریت و منابع با همکاری کارکنان از همه ظرفیت‌های موجود برای پیشبرد امور محوله استفاده کند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات