اعلام مصوبه نهایی شورای‌عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح جامع ناحیه قم

اعلام مصوبه نهایی شورای‌عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح جامع ناحیه قم

۱- سازمان پدافند غیرعامل مدارک تکمیلی و نظر خود را ظرف مدت دو هفته به دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری، اعلام نماید تا در مدارک ابلاغی طرح لحاظ شود. ۲- مصادیق بندهای ۴ و ۱۰ صورتجلسه مورخ ۲۴/۵/۹۷ کمیته ۵، قبل از ابلاغ مدارک طرح توسط دبیرخانه شورای‌عالی مورد بررسی و تایید قرار خواهد گرفت. ۹- وزارت نیرو موارد مورد نظر خود را به‌ همراه مدارک و اسناد لازم و ضوابط و مقررات مربوطه، ظرف مدت یک ماه کتبا به دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری اعلام نماید تا با رعایت مقیاس طرح ناحیه، در مدارک ابلاغی طرح لحاظ شود. همچنین اسناد و مدارک طرح حداکثر ظرف مدت ۲ ماه با رعایت اصلاحات زیر جهت ابلاغ به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال گردد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات