آتش بی توجهی بر سر اماکن تاریخی

به عنوان مثال بخش‌هایی از بازار تهران که از نظر میراث فرهنگی ارزش تاریخی دارند، باید به طریقی بهره برداری از آن محدود شده و شرایطی فراهم شود که سازه دچار استهلاک و نابودی نشود. قدیری ادامه داد: ‌ شرایط فعلی اینگونه است، این دسته از اماکن نه تنها نگهداری نمی‌شوند؛ بلکه آسیب ناشی از ضعف، خلاء، تناقض و تعدد قوانین باعث می‌شود عده‌ای برای کسب حقوق خود و عده دیگری برای سودجویی به دنبال تخریب این اماکن باشند و روش‌های بسیاری هم وجود دارد که آتش‌سوزی‌های عمدی یکی از نمونه‌های آن است. قدیری با بیان اینکه شرایطی که برای این ساختمان‌های تاریخی فراهم شده مثل دو لبه قیچی است که گرچه برخی از آنها در جهات مختلف حرکت می‌کنند ولی در جهت نابودی این آثار حرکت می‌کنند، ادامه داد: به عنوان مثال فرض کنیم که ساختمان در تملک یک شخص حقیقی و یا حقوقی بوده و سازمان میراث فرهنگی ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات