پر کردن فرم تعهدنامه توسط مسافران ورودی به کشور

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص الزام پر کردن فرم تعهدنامه توسط مسافران ورودی به کشور توضیحاتی ارایه کرد.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات