به منظور انجام تعمیرات و کسب آمادگی صورت گرفت؛ خروج واحد شماره 2 گازی نیروگاه شهید رجایی از شبکه سراسری تولید

به منظور انجام تعمیرات و کسب آمادگی صورت گرفت؛ خروج واحد شماره 2 گازی نیروگاه شهید رجایی از شبکه سراسری تولید

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات