تسریع در رسیدگی به پرونده های ماده صد و ثبت و ضبط تمام اوراق و اسناد

تسریع در رسیدگی به پرونده های ماده صد و ثبت و ضبط تمام اوراق و اسناد

به گزارش شهریار، این کمیته که با حضور نمایندگان تام الاختیار از شورای اسلامی شهر، استانداری آذربایجان شرقی و دادگستری استان که وظیفه راهبری و سیاستگذاری کمیسیونهای ماده صد متمرکز شهرداری تبریز را دارند، تشکیل شد.

در این جلسه با توجه به شرایط پیش آمده در خصوص اپیدمی ویروس کرونا نسبت به بحث و بررسی و تبادل نظر در خصوص اجرای برنامه ها و اهداف متمرکز سازی کمیسیون ها و پیگیری بعضی از امورات و شروع جلسات این کمیسیون با توجه به شرایط پیش آمده اقدام کردند.

در ابتدای جلسه مدیریت کمیسیون های متمرکز ماده صد نسبت به ارایه گزارش عملکرد کمیسیون ها با ارایه آمار مربوطه اقدام کرد و در ادامه نیز معاون شهرسازی و معماری شهرداری تبریز ضمن اشاره به دستاوردها و نکات مثبت متمرکز سازی این کمیسیون به برنامه ها و اقدامات پیش رو در سال جدید درحذف پرونده فیزیکی و حذف اقدامات دستی همکاران و به حداقل رساندن حضور ارباب رجوع در محل شهرداری های مناطق با استفاده از قابلیت های سیستم یکپارچه شهرسازی و فناوریهای نوین اشاره کرد.

محمد عزتی به اهتمام و توجه ویژه شهرداری های مناطق در پاسخگویی و تعیین تکلیف آراء قرار صادره کمیسیون و اجرای آراء قطعی شده کمیسیون ها توسط اجرای احکام منطقه تاکید کرد.

در این جلسه اعضاء کمیته ضمن تقدیر از اقدامات صورت گرفته در مدیریت متمرکز کمیسیونهای ماده صد و تشکر از زحمات کارشناسان شهرسازی این کمیسیون با تاکید بر الزام شروع جلسات کمیسیون های ماده صد با حفظ سلامتی و رعایت مسایل ایمنی و بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی هوشمند مقرر شد در جهت شفاف سازی عملکرد شهرداری تبریز و تسریع رسیدگی به پرونده های ماده صد و ثبت و ضبط کلیه اوراق و اسناد پرونده ها بصورت سیستمی که اشتباهات احتمالی کاربران را کاهش داده و امکان حذف و مخدوش شدن اوراق پرونده ها از بین ببرد نسبت به حذف پرونده فیزیکی از جلسات کمیسیون ها اقدام و ارایه آن از طریق سیستم شهرسازی بصورت تصویری توسط کارشناسان شهرسازی کمیسیون ها انجام شود. به نحوی که منبعد از طرح و ارایه فیزیکی پرونده در این جلسات خودداری خواهد شد.

باتوجه به اهمیت و حساسیت اجرای آراء قطعیت یافته کمیسیون های ماده صد و مختومه نمودن پرونده های متشکله تخلفات ساختمانی در شهرداری تبریز موضوع تشکیل اداره اجرای احکام متمرکز در قالب ساختار اداری مصوب زیرنظر مدیریت کل امور حقوقی شهرداری تبریز در اسرع وقت مورد تاکید قرار گرفت و شفاف سازی عملکرد شهرداری، اجرای عدالت در رسیدگی به پروند های ماده صد و تکریم ارباب رجوع را در گروه اجرای سریع آراء صادر دانستند.

در ادامه جلسه اعضاء کمیته به عملکرد شهرداری مناطق در ارتباط با آراء قرار کمیسیون های ماده صد برای پرونده های مطروحه سال قبل اشاره کردند و جهت تعیین تکلیف چنین پرونده هایی تاکید شد که آمار تعداد آراء قرار کمیسیون ها استخراج و طی جداولی به شهرداری های مناطق جهت پاسخگویی و عودت مجدد پرونده ها مذکور جهت صدور رای قطعی ارسال شود.

در خاتمه جلسه نیز شروع برگزاری جلسات کمیسیون های ماده صدرا با توجه به دستورالعمل های صادره و پروتکل های ستاد ملی مبارزه با کرونا و ستاد استانی آن با رعایت فاصله گذاری اجتماعی هوشمند برای پرونده های آماده که اوراق مورد لزوم آرشیو الکترونیکی شده و بصورت سیستمی به کمیسیون های متمرکز مرکز ارسال می گردند ازهفته اول اردیبهشت ماه شروع شود.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات