نماینده مجری طرح ساختمان سد و شبکه آبیاری و زهکشی احمدبیگلو منصوب...

با حضور مدیرعامل و معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای اردبیل با صدور ابلاغی، مهندس سونیا حسینی را بعنوان نماینده مجری طرح ساختمان سد و شبکه آبیاری و زهکشی احمدبیگلو منصوب کرد.

در این ابلاغ که به امضای مهندس عباس جنگی مرنی رسیده، آمده است: « نظر به تعهد و سوابق ارزنده سرکار عالی، به موجب این ابلاغ از تاریخ صدور با حفظ پست سازمانی به عنوان نماینده مجری طرح ساختمان سد و شبکه آبیاری و زهکشی احمدبیگلو منصوب می شوید.»

در ادامه این ابلاغ همچنین آمده است: «انتظار می رود در تحقق اعداف عالی شرکت و انجام وظایف و مسئولیت های طرح فوق و ماموریت های سازمانی محوله، تحت مدیریت معاون طرح و توسعه شرکت، تلاش و اقدام موثر نمایید.»

در ادامه همچنین با حضور مدیرعامل و معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای اردبیل با اهدای لوحی از زحمات مهندس هوشنگ خلفی زاده، نماینده مجری سابق طرح ساختمان سد و شبکه آبیاری و زهکشی احمدبیگلو قدردانی شد.

گفتنی است مهندس هوشنگ خلفی زاده چندی پیش با حکم مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل به سمت نماینده مجری طرح ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی خداآفرین منصوب شده بود.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات