تحویل بیش از ۱۲ هزار متر مکعب خاک ترکیبی به مناطق شهرداری

تحویل بیش از ۱۲ هزار متر مکعب خاک ترکیبی به مناطق شهرداری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات