توسعه و نگهداری فضای سبز، دومین درخواست شهروندان از شهرداری در سال ۹۸

توسعه و نگهداری فضای سبز، دومین درخواست شهروندان از شهرداری در سال ۹۸

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات