اعتبار ۲۰ میلیارد تومانی برای ایجاد پایگاه بحران در مناطق مشهد

اعتبار ۲۰ میلیارد تومانی برای ایجاد پایگاه بحران در مناطق مشهد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات