گره گشایی از ۸۵ هزار مشکل ریز و درشت شهری در سال ۹۸ / رشد ۲۷ درصدی حل ...

گره گشایی از ۸۵ هزار مشکل ریز و درشت شهری در سال ۹۸ / رشد ۲۷ درصدی حل ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات