تفاهم نامه همکاری سازمان استان و شهرداری شاهین شهر

تفاهم نامه همکاری سازمان استان و شهرداری شاهین شهر

تفاهم نامه مذکور حول سه محور ارائه خدمات در بستر الکترونیک و هوشمند با رویکرد حذف مراجعات حضوری و مکاتبات فیزیکی فی مابین، همکاری در برگزاری دوره های آموزشی برای متقاضیان اخذ پروانه ساختمانی و کلیه دست اندرکاران حوزه ساخت و ساز شهری با رویکرد فرهنگ سازی در حوزه ساخت و ساز شهری و اخلاق حرفه ای و رعایت حداکثری ضوابط و توسعه ساخت و ساز شهری با رویکرد ساده سازی فرآیندها و خذف موازی کاری ها منعقد شده و با پیگیری طرفین به زودی به مرحله اجرا خواهد رسید.
این تفاهم نامه که با توجه به انتخاب شاهین شهر به عنوان پایلوت سیستم توسعه هوشمند شهری در کشور منعقد شده است گامی بلند در راستای ارائه بهتر خدمات هر دو طرف به متقاضیان و مراجعان خواهد بود.



لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان یک انجمن در شهر اصفهان می باشد

   نظرات