ضرورت ایجاد شهرهای تاب‌آور در پساکرونا

به گزارش اخبار ساختمان، برآیند اطلاعات موجود در حوادث و بحران‌های مختلف مانند شیوع بیماری کرونا و جنگ‌های بیولوژیکی نشان داد که بیشترین آسیب را نقاط متراکم و شهرهای بزرگ و شلوغ می‌بینند و آنچه باقی می‌ماند، روستاها و حاشیه‌های تاب‌آور شهرها خواهد بود بر این اساس کارشناسان معتقدند که باید شهرهای تاب‌آور را برای آینده توسعه داد و آماده کرد. ساسان ادامه داد: اگر سارس، ابولا و کرونا نسل جدیدی از ویروس‌ها بوده و عصر ویروس‌ها شروع شده باشد، در نتیجه سبک زندگی بشر بیش از هر چیز دیگری تغییر خواهد کرد و به احتمال قوی در این میان مهمترین تغییر درباره مجتمع‌های مسکونی است که دیگر به مانند گذشته، کارایی نخواهند داشت. ساسان با اشاره به اینکه ممکن است در آینده نقاط پر تراکم شهری همیشه دچار آسیب شوند، خاطرنشان کرد: این روزها ویروس کرونا در همه نقاط متراکم شهرهای بزرگ مانند نیویورک و لندن منتشر شده و ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات