كشف بيش از 300 كيلوگرم گياه آنغوزه همراه با دستگيري 7 متخلف در گلستانكوه

كشف بيش از 300 كيلوگرم گياه آنغوزه همراه با دستگيري 7 متخلف در گلستانكوه

بيش از 300 كيلوگرم گياه آنغوزه توسط محيط بانان حفاظت محيط زيست شهرستان خوانسار كشف شد و در اين ارتباط 7 متخلف دستگير شدند.

به گزارش«پارما» از اداره حفاظت محيط زيست شهرستان خوانسار، محيط بانان اين اداره حين گشت و كنترل از منطقه شكار ممنوع گلستانكوه ، 7 متخلف  كه از استانهاي همجوار  اقدام به كندن بيش از 300 كيلوگرم  گياهان مرتعي از نوع آنغوزه نموده بودند را شناسايي و دستگير كردند و مراتب صورتجلسه  و جهت پيگيري پرونده  به مراجع  قضايي ارسال شد.

اين اداره ضمن تشكر از حمايتهاي فرماندار ،معاونين و همچنين رئيس دادگستري شهرستان ،دادستان و قضات ،همياران  محيط زيست شهرستان  از همه مردم خواهشمنديم نسبت به حفظ وحراست از طبيعت كوشا باشند.

همچنين  با هرگونه تخريب مراتع و صدمه به حيات وحش توسط متخلفان با قاطعيت برخورد خواهد شد. لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات