جلسه بررسی مسائل و روند پیشرفت پروژه قاضی - میانزو در شهرستان بجنورد با حضور سید عبدالمجید نژادصفوی ...

جلسه بررسی مسائل و روند پیشرفت پروژه قاضی - میانزو در شهرستان بجنورد با حضور سید عبدالمجید نژادصفوی ...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات