بيانيه دبيرخانه كنوانسيون سايتيس در ارتباط با كرونا

بيانيه دبيرخانه كنوانسيون سايتيس در ارتباط با كرونا

از آنجا كه تمركز اصلي كنوانسيون تجارت بين المللي گونه هاي جانوري و گياهي در معرض خطر(CITES) بر وضعيت تجارت بين المللي است، لذا مسائل مربوط به بيماري هاي جانوري خارج از اختيارات CITES است و دبيرخانه درباره اخبار اخير پيرامون ارتباط احتمالي بين مصرف انسان از حيوانات وحشي و COVID-19 را صلاحيت اظهار نظر ندارد.

به گزارش «پارما» از پايگاه اطلاع رساني سازمان حفاظت محيط زيست، در متن بيانيه دبيرخانه كنوانسيون تجارت بين المللي گونه هاي جانوري و گياهي در معرض خطر(CITES) در ارتباط با  COVID-19آمده است:


در مورد سؤالات مربوط به بيماريهاي جانوري، دبيرخانه پيشنهاد مي دهد  به مراجعي كه در اين زمينه كار مي كنند، همچون سازمان جهاني بهداشت حيوانات (OIE)، سازمان خوار و بار جهاني (FAO) و ساير دستگاه هاي ذيصلاح و مؤسسات تحقيقاتي  در سطح ملي و بين المللي  مراجعه نمائيد.


دبيرخانه CITES از تفسير رسانه‌اي كه ارتباط احتمالي بين مصرف انسان از مورچه خوارها (يا ساير حيوانات وحشي) و COVID-19 را عنوان مي نمايند، آگاه است. تمامي گونه هاي مورچه خوار در پيوست يك CITES وجود دارد،  بدين معني كه طبق كنوانسيون، تجارت بين المللي آن به طور كلي ممنوع است البته مبادله براي اهداف غيرتجاري ، همچون حفاظت يا اجراي قانون ، توسط اعضاي CITES مجاز است.


همچنين ممكن است اعضاي كنوانسيون تدابير سختگيرانه تر از آنچه كه توسط كنوانسيون تعيين شده، اعلام نمايند كه  اين امر در مورد تمامي گونه هاي جانوري و گياهي موجود در پيوست I مدنظر است.


شايان ذكر است، تجارت گونه هاي ذكر شده CITES در يك كشور معين براساس قوانين قضايي مراتبط با آن كشور، مديريت مي شود.


دبيرخانه بنا به درخواست مديريت CITES در چين ، در 5 مارس 2020، اطلاعيه اي را در ارتباط با اقدامات فوري چين در مورد قانون تجارت حيات وحش، ميان اعضا منتشر كرده كه اظهار مي دارد كميته دائمي كنگره ملي خلق چين، براي حفاظت از زندگي و سلامت مردم، كاهش مصرف غذايي ازحيوانات وحشي را تصويب و سريعاً به مرحله اجرا درآورده است.


لازم به يادآوري است، تجارت قانوني ، پايدار و قابل رديابي كه توسط CITES در سطح بين المللي تنظيم مي شود ، مزاياي بسياري براي افراد و حيات وحش دارد و بلعكس تجارت غيرقانوني حيات وحش، تأثيرات منفي  اقتصادي ، اجتماعي و زيست محيطي قابل توجهي دارد.


تأكيد مي‌نماييم دبيرخانه همكاري خود را با كشورهاي مبدا، ترانزيت و مقصد از طريق مساعدت و فعاليتهاي اجرايي،  از جمله با شركاي كنسرسيوم بين المللي مبارزه با جرايم حيات وحش (ICCWC) ادامه مي دهد، به گونه اي كه طرفين در صورت لزوم پشتيباني و از ابزارهاي لازم براي مبارزه با تجارت غيرقانوني حيات وحش برخوردار مي شوند.


شواهد نشان مي دهد، اعضاي كليدي كه از تجارت غيرقانوني حيات وحش متاثر شده اند، اقدامات خود را افزايش داده و فعاليت هاي جدي تري را در ارتباط با قوانين تجارت حيات وحش در سطح ملي انجام مي دهند.اين فعاليت ها و اقدامات به شناسايي موثرتر جنايات حيات وحش در سطح فراملي مي انجامد.


اين اقدامات همچنين به اجراي مؤثر كنوانسيون و حفظ گونه هاي ذكر شده CITES كمك خواهد كرد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات