ارسال لایحه یک فوریتی راه اندازی نظام پیشنهادهای شهروندان به شورا / ...

ارسال لایحه یک فوریتی راه اندازی نظام پیشنهادهای شهروندان به شورا / ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات