۳ میلیون متر مربع از معابرخاکی سطح شهر درسال ۹۹ آسفالت می شود

۳ میلیون متر مربع از معابرخاکی سطح شهر درسال ۹۹ آسفالت می شود

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات