عقد قرارداد ابلاغ آرای کمیسیون ماده صد بر بستر سامانه الکترونیک

عقد قرارداد ابلاغ آرای کمیسیون ماده صد بر بستر سامانه الکترونیک

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات