فراخوان شرکت عمران شهرجدید هشتگرد برای ساخت پروژه های مسکونی در قالب طرح اقدام ملی

فراخوان شرکت عمران شهرجدید هشتگرد برای ساخت پروژه های مسکونی در قالب طرح اقدام ملی

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

  نظرات