شمشيربند:  فعاليت شوراها ، فرهنگ كار جمعي را ارتقاء بخشيد

شمشيربند: فعاليت شوراها ، فرهنگ كار جمعي را ارتقاء بخشيد


يعني در تاريخ هفتم اسفند سال 1377 انتخابات اولين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا در سراسر كشور برگزار شد و در تاريخ نهم ارديبهشت سال 1378 ، شوراي اول كارش را شروع كرد و بنابراين 9 ارديبهشت در تقويم رسمي كشور به عنوان روز شوراها نامگذاري شده است.اين مطلب را عليجان شمشيربند رئيس شوراي اسلامي شهر ساري عنوان نمود .

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر ساري ، شمشيربند كه به مناسبت فرارسيدن روز شوراها سخن مي گفت ، ادامه داد : فلسفه تشكيل نهاد مردمي شورا در فصل هفتم قانون اساسي مشخص شده است . در اين فصل ، اصول يكصدم تا يكصد و ششم به شوراها ، هدف از تشكيل اين نهاد و حدود اختيارات آن اختصاص دارد .
وي افزود : بر اساس اصل يكصدم قانون اساسي ، شوراها براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي ، عمراني ، بهداشتي ، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم و با توجه به مقتضيات محلي شكل گرفته اند و اصل يكصد و سوم نيز تصريح دارد همه استانداران ، فرمانداران ، بخشداران ، و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي شوند ، در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند .

رئيس شوراي اسلامي شهر ساري اظهار كرد : شوراها به عنوان مجالس محلي داراي وظايف پارلماني هستند كه در مقياس محلي انجام مي شود . به عبارت ديگر وظايف ذاتي شوراها ، تصميم گيري و نظارت هست و حدود اين تصميم گيري و نظارت نيز در قانون پيش بيني شده است .

وي گفت : اكنون بيست و يك سال از عمر فعاليت نهاد شورا در كشورمان گذشته و اين نهاد ، دوره پنجم فعاليت خود را سپري مي كند . به نظرم در كنار همه دستاوردهايش ، باعث ارتقاء و رشد فرهنگ كار جمعي در كشور شد . بنده با حدود هفت سال سابقه عضويت در شورا كه قريب به نيمي از اين مدت ، رياست مجموعه را عهده دار بودم و به همين مناسبت با همه شوراهاي مراكز استانها و كلان شهر هاي كشور ارتباط دارم و آشنا هستم ، عرض ميكنم كه در اين دو دهه شوراها يك روند رو به تكاملي را طي كردند و هر دوره بهتر و موثر تر  از دوره ماقبل عمل كردند ضمن اينكه در خلال اين سالها بسياري از اجزاي نهاد شورا شكل گرفته و خوشبختانه به يك نهاد منسجم و تاثير گذار در پيشبرد امور كشور تبديل شده است تا جايي كه به واسطه شورايعالي استانها ميتواند طرح و لايحه به دولت و مجلس بدهد .

شمشيربند خاطر نشان كرد : شوراي اسلامي شهر ساري هم در اين بيست و يك سال روند رو به رشدي را طي نموده است . در شوراي چهارم كه بنده هم حضور داشتم ، اين شورا بنا به اذعان كارشناسان و مردم قدرشناس ما ، درخشش خوبي داشته و با تصويب بيش از 500 طرح بزرگ و كوچك كه اكثر قريب به اتفاق آنها عملياتي شد ، نقش بسزايي در تحولات عمراني مركز استان ايفا كرد .

وي اضافه كرد : در دوره پنجم هم شوراي اسلامي شهر ساري با 9 نفر عضو مشغول خدمت رساني به شهروندان عزيز هست و به رغم مشكلات و محدوديت هايي كه بروز نموده ، اين شورا به دليل تعامل منطقي با شهرداري و همچنين همكاري با ديگر دستگاهها و نهادها توانسته گامهاي خوبي در جهت بهبود شرايط زيست شهري و تامين مطالبات شهروندان عزيز مركز استان بردارد .

شمشيربند با بيان اينكه شوراي شهر ساري اكنون با 5 كميسيون تخصصي در حال فعاليت ميباشد افزود : اين كميسيونها عبارتند از ؛ كميسيون برنامه ، بودجه و حقوقي ، كميسيون عمران و بازآفريني فضاهاي شهري ، كميسيون فرهنگي و اجتماعي ، كميسيون سرمايه گذاري و كميسيون بررسي نظارت و شكايات كه كار مهندسي تصميمات شورا را انجام مي دهند.

وي يادآور شد : از جمله كارهاي شاخص شوراي پنجم ساري در بخش تصميم گيري ، تشكيل كميسيون سرمايه گذاري بود . با توجه به اينكه موضوع درآمدهاي پايدار از مهمترين چالش ها و دغدغه هاي شهرداريها ميباشد و در شرايط كنوني با عنايت به مشكلات فراگير اقتصادي در سطح كشور و كاهش ساخت و سازها ، درآمد شهرداريها نيز بشدت كاهش پيدا نمود ، يكي از راهكارهاي رونق بخشيدن به درآمدهاي شهرداري و افزايش اعتبارات ، بحث سرمايه گذاري است و لذا ما در شوراي اسلامي شهر ساري ، كميسيون سرمايه گذاري را به منظور فراهم ساختن زمينه ورود سرمايه گذاران  در شهر تشكيل داديم و به موازات آن ، تشكيل سازمان سرمايه گذاري در شهرداري را نيز مصوب كرديم كه طبعا اين دو با همكاري هم ، باعث رونق سرمايه گذاري و تحول در روند سازندگي شهر خواهند شد.

رئيس شوراي اسلامي شهر ساري  گفت : به عنوان نمونه همين الان براي اجراي فاز 2 بوستان ملل در حال مذاكره با سرمايه گذار هستيم و اطمينان داريم با اجراي اين قبيل پروژه ها كه تحولات چشمگيري را در شهر موجب خواهند شد ، زمينه اعتلاي اقتصاد شهري نيز فراهم مي گردد .

وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اينكه فعاليتهاي شورا در دو ساحت تصميم گيري و نظارت و همچنين در حوزه طرح و برنامه ، در نشستهاي شورا و خروجي نشستها يعني مصوبات تجلي پيدا مي كند ، اعلام كرد : شوراي اسلامي شهر ساري در دوره پنجم تاكنون 67 جلسه رسمي در صحن برگزار نموده كه حاصل اين جلسات ، 493 مصوبه بود . اين مصوبات پس از تاييد هيات محترم تطبيق مصوبات شوراهاي شهرستان براي اجرا ابلاغ گرديده و خوشبختانه اكثر آنها تحت نظارت شورا عملياتي شده است .

شمشيربند افزود : البته آماري كه ذكر كردم فقط مربوط به تعداد جلسات و مصوبات صحن شوراست چون هريك از كميسيونهاي پنجگانه شورا نيز بطور مستمر جلساتي را براي بررسي طرحها و لوايح برگزار ميكنند و هر جلسه كميسيون مصوباتي دارد كه براي نهايي شدن ، به صحن شورا ارسال ميگردد .

وي ادامه داد : علاوه بر اين جلسات هيات رئيسه شورا هم مرتبا تشكيل مي شود و در كنار اينها هريك از اعضاي محترم شورا در كميسيونهاي شهرداري مثل كميسيون ماده صد و امثال آن عضويت دارد و بايد در جلسات آن شركت كند ضمن اينكه هر عضو شورا ، نمايندگي شورا در يكي از سازمانهاي ده گانه شهرداري را عهده دار هست و در نشست هاي شوراي سازمان مربوطه نيز بايد حضور يابد . رئيس شورا هم علاوه بر همه اين جلسات ، در جلسات شوراي اداري شهرستان و نيز اجلاس روساي شوراهاي كلان شهرها و مراكز استانها به منظور بحث و تبادل نظر شركت ميكند .

رئيس شوراي اسلامي شهر ساري در پايان با گراميداشت روز شوراها ، اين روز را به همكاران خود تبريك گفت و از اعضاي محترم شورا بخاطر حضور مستمر در جلسات و پيگيري امور و نيز از شهردار محترم و مجموعه شهرداري بدليل تلاش قابل توجه در امر خدمت رساني به شهرندان از جمله براي مشاركت فعال و موثر در مقابله با كرونا و كمك به حفظ سلامت مردم قدرداني كرد.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر ساری

    منبع خبر

    شورای شهر ساری

    شورای شهر ساری یک شورای شهر در شهر ساری می باشد

      نظرات