شمشيربند بر لزوم تعيين تكليف نيروهاي جديد شهرداري تأكيد كرد

شمشيربند بر لزوم تعيين تكليف نيروهاي جديد شهرداري تأكيد كرد

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر ساري متن اين نامه بدين شرح است:

بسمه تعالي

جناب آقاي رجبي
شهردار محترم ساري

با سلام
احتراماً؛ ترديدي نيست سرمايه هاي انساني در شهرداري با عنايت به ماهيت وظايف و ماموريت هايش كه غالباً بستگي خاصي به نيروي انساني دارد، اهميت مضاعفي پيدا مي كند. بطوريكه مستحضريد تلقي سرمايه از نيروهاي شاغل در اين نهاد ايجاب مي كند علاوه بر بكارگيري اصولي، نسبت به حفظ آنها نيز اهتمام لازم صورت پذيرد. ضمن تشكر از برنامه ريزي و درايت جنابعالي كه براي بكارگيري بهينه و حفظ و تامين پرسنل ، رويه مناسبي را اتخاذ و عملياتي نموده ايد بايد تصريح كنم شهرداري ساري تاكنون در كنار ارائه خدمات متعدد و متنوع عمراني ، اجتماعي و فرهنگي ، به اقتصاد شهري خصوصاً به اشتغال جوانان شهر نيز كمك شاياني كرده و اگرچه در شرايط كنوني بدليل مشكلات فراگير اقتصادي دركشور ، امكان افزايش اشتغال وجود ندارد اما با توجه به تدابيري كه آن شهرداري در بحث سرمايه گذاري و توسعه فعاليتهاي شهري انديشيده قطعا امكان حفظ اشتغال موجود را دارد . لذا پيرو مذاكرات قبلي اينجانب با جنابعالي و تاكيدات مكرر اعضاي محترم شورا شايسته است در خصوص تعيين تكليف و حل مشكل نيروهاي جديد موسوم به پشت ليستي كه مدتي است بلاتكليفند ، چاره انديشي شود . بديهي است همانطوركه جذب اين عده ، اميد به آينده و انگيزه كار و زندگي را در آنها تقويت نموده ، سرگرداني آنان موجب ياس و سرخوردگي خود و خانواده هايشان مي شود كه اين هم مغاير با توصيه هاي موكد رهبر معظم و معزز انقلاب مبني بر اميد آفريني در جامعه هست . انتظار مي رود با نگاه مساعد و وفق مقدورات شهرداري در اين زمينه اقدامات عاجل مبذول و نتيجه را به اين شورا منعكس نمايند.

عليجان شمشيربند
رئيس شوراي اسلامي شهر ساري

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر ساری

    منبع خبر

    شورای شهر ساری

    شورای شهر ساری یک شورای شهر در شهر ساری می باشد

      نظرات