ارائه تسهیلات تکمیلی به تاکسیرانان برای نوسازی تاکسی های فرسوده

ارائه تسهیلات تکمیلی به تاکسیرانان برای نوسازی تاکسی های فرسوده

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات