جلوگیری از فعالیت تاکسی های فاقد امکان پرداخت الکترونیکی(تاپ)

جلوگیری از فعالیت تاکسی های فاقد امکان پرداخت الکترونیکی(تاپ)

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات