ترمیم مسیرهای ورودی و خروجی آب دریا به کندانسور واحد 3 بخار نیروگاه بندرعباس

ترمیم مسیرهای ورودی و خروجی آب دریا به کندانسور واحد 3 بخار نیروگاه بندرعباس

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات