تعداد گزارش های ارسالی مهندسین ناظر در سیستم یکپارچه شهرسازی از ۳هزار مورد گذشت

تعداد گزارش های ارسالی مهندسین ناظر در سیستم یکپارچه شهرسازی از ۳هزار مورد گذشت

به گزارش شهریار، محمد عزتی در این خصوص افزود: با توجه به سیاست های کلی شهرداری تبریز در خصوص ارائه خدمات غیر حضوری و با توجه به شرایط فعلی خاص جامعه معاونت شهرسازی و معماری نسبت به توسعه خدمات الکترونیکی خود اقدام کرده است.

وی ادامه داد: از جمله این خدمات می توان به سامانه گزارش های مرحله ای مهندسین اشاره کرد که امکان ارسال تمام گزارش های مرحله ای مهندسین و مکاتبات مرتبط با ساختمان های تحت نظارت را برای ۱۵۰۰۰ نفر از مهندسین دارای پروانه اشتغال از طریق سیستم یکپارچه شهرسازی فراهم کرده است.

وی در ادامه از مزایای سامانه مذکور به حذف مراجعه متعدد مهندسین به شهرداری های مناطق، جلوگیری از تطویل فرایند رسیدگی به تخلفات ساختمانی، شفاف سازی روند رسیدگی به تخلفات ساختمانی، امکان اخذ کلیه گزارشات آماری و مدیریتی برای استفاده در تصمیم گیری های آتی و در نهایت با توجه به شرایط فعلی جامعه گام بزرگی در حفظ فاصله گذاری اجتماعی اشاره کرد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات