تعلیق پرداخت اقساط وام مسکن در آمریکا

۴ میلیون خانوار تحت پوشش برنامه کمک اقتصادی دولت این کشور که امکان پرداخت با تاخیر اقساط وام مسکن را فراهم می‌کند، قرار گرفته‌اند. ۶ درصد از وام‌های مسکن پرداخت شده از سوی موسسات مالی «فنی می» و «فردی ماک»، شامل این برنامه کمک دولت شده‌اند. بنابراین گزارش، بسته اقتصادی دولت که برای کمک به جلوگیری از تبعات شیوع ویروس کرونا تصویب شده است، به وام گیرندگان اجازه می‌دهد تا در صورت عدم درآمد به دلیل این بیماری همه گیر، پرداخت وام مسکن خود را به مدت شش ماه به تاخیر بیندازند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات