طرح ساخت مسکن ۳۵ متری منتظر تایید وزارت کشور

گلپایگانی با اشاره به اینکه پروژه‌ای که برای این طرح تعریف کرده‌ایم واحدهای کوچک به اندازه ۲۵ تا ۵۰ متری است، گفت: این طرح به شورای تامین مسکن برای باز آفرینی شهری که در درون وزارت کشور است پیشنهاد داده شده است. معاون معماری و شهرسازی شهردار تهران تاکید کرد: در صورتی که وزارت کشور پیشنهاد ما را تایید کند مشوق هایی برای اجرای آن از جمله ساخت و استفاده از آن وجود دارد و ما در این خصوص دو پیشنهاد داده‌ایم. گلپایگانی با بیان اینکه موضوع مسکن اجتماعی موضوعی است که در همه کشورها و نهادهای حاکمیتی برای اقشار کم درآمدی که امکان تامین مسکن ندارند انجام می‌شود، گفت: روش‌های مختلفی وجود دارد به طوری که مسکن‌های کوچک اندازه توسط نهادهای حاکمیتی ساخته می‌شود و بخش‌های که متولی تامین نیازهای سکونتی اقشار کم درآمد هستند به صورت برنامه ریزی شده در اختیار این افراد قرار گیرد. معاون معماری و ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات