افزوده شدن درگاه «گفت وگوی آنلاین» به سایت ۱۳۷ برای پاسخگوی سریع به ...

افزوده شدن درگاه «گفت وگوی آنلاین» به سایت ۱۳۷ برای پاسخگوی سریع به ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات