تخلفات شهرداریها در اختیار مردم قرار می گیرد

تخلفات شهرداریها در اختیار مردم قرار می گیرد

http://www.bananews.ir/مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور از تدوین بانک شناسه تخلفات در شهرداریها خبر داد و افزود: این بانک در اختیار مردم قرار می گیرد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) ، حسین نجفی با بیان اینکه بانک اطلاعاتی و نظام نامه تحلیلی، علل بروز تخلفات در عملکرد شهرداریها در محورهای مختلفی از جمله تعیین مصداق تخلفات شناسایی شده در بررسیها و بازرسیهای میدانی تیمهای بازرسی را تهیه و تدوین می کند گفت: این اطلاعات به زودی در دسترس عموم قرار می گیرد.

وی ارایه راهکارهای قانونی جهت اصلاح رویه های غلط و تقویت امور جاری و برنامه ای در شهرداریها را از دیگر محورهای مطرح در تهیه و تدوین بانک اطلاعاتی و نظام نامه تحلیلی علل بروز تخلفات در عملکرد شهرداریها برشمرد.

 

 

 

    نظرات