توقیف یک دستگاه کامیون در حال تخلیه نخاله در مجاری آب سطحی روستای...

مدیر امور آب شهرری از توقیف یک دستگاه کامیون در حال تخلیه نخاله در مجاری آب سطحی روستای دهنو بخش کهریزک شهرری خبرداد.

به گزارش روابط عمومی، "سید حمیدرضا حسینی" با بیان این مطلب اظهار کرد: گروه گشت و بازرسی آب های سطحی این امور، در راستای انجام امور محوله و صیانت و حفاظت از منابع آب سطحی یک دستگاه کامیون حمل نخاله را که در حال تخلیه نخاله در مجاری آب های سطحی روستای دهنو بخش کهریزک بود توقیف و به پارکینگ منتقل نمود.

وی همچنین اضافه نمود: با توجه به بحرانی بودن دشت تحت حوزه عملکرد این امور، اقدامات حفاظتی از منابع آب های سطحی و زیرزمینی و نیز برخورد با متخلفین مطابق قوانین و مقررات در سال جاری با شدت و جدیت بیشتر صورت خواهد پذیرفت.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای تهران

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای تهران

    شركت آب منطقه‌ای تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات