سیمان یک بازار صادراتی خود را از دست داد

وی نگرانی کشورها از صادرات کشور، ارزآوری و حمایت از صنایع داخلی که می‌تواند بخشی از خواسته‌های داخلی خود را تامین کنند از موارد اصلی اعمال این محدودیت‌ها بیان کرد و ادامه داد: از طرف دیگر با توجه به کاهش تقاضا در مسکن، پروژه‌های عمرانی، ساخت و ساز به دلیل بیماری کرونا این ۸۸ کشور محدودیت‌هایی را در کشورشان اعمال کرده‌اند. اما باید توجه کرد که همانطور که ما در کشورمان واردات کالا را کنترل می‌کنیم کشورهای دیگر نیز این اقدام را انجام می‌دهند و هرچه کشور کوچکتر باشد درآمد ارزی آنها کمتر بوده و در نتیجه سختگیری‌ها نیز بیشتر خواهد بود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات