جلسه ویدیو کنفرانس در خصوص مشکلات مسکن مهر اقدام ملی و برنامه اجرایی استان خراسان شمالی با حضور دکتر...

جلسه ویدیو کنفرانس در خصوص مشکلات مسکن مهر اقدام ملی و برنامه اجرایی استان خراسان شمالی با حضور دکتر...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات