تعیین مهلت یک ماهه اجرای آرای کمیسیون ماده 5 شهرهای بجنورد و اسفراین در خراسان شمالی

تعیین مهلت یک ماهه اجرای آرای کمیسیون ماده 5 شهرهای بجنورد و اسفراین در خراسان شمالی

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی خراسان شمالی، روزبه دادجو گفت: با توجه به اینکه طرح تفصیلی شهرهای بجنورد و اسفراین در دست تهیه می باشد، کلیه مالکینی که دارای آرای کمیسیون ماده پنج مانند تغییرکاربری، نقشه تفکیکی یا اصلاح گذربندی می باشند اما تا کنون نسبت به انجام تعهدات با شهرداری اقدام ننموده اند بایستی حداکثر ظرف مدت یک ماه جهت تعیین تکلیف رای صادره ملک خود نسبت به انجام تعهدات با شهرداری اقدام نمایند.

وی تاکید نمودند: چنانچه مالکی نسبت به اجرایی نمودن مفاد رای کمیسیون ماده پنج طی مهلت تعیین شده اقدام ننماید، با توجه به اینکه طرح های مذکور در مرحله تصویب نهایی می باشند، این اداره کل مسولیتی در خصوص عدم اعمال آرای صادره در نقشه مصوب طرح تفصیلی نخواهد داشت.

منبع:

اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی خراسان شمالی

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات