صدور حكم قضايي براي تخليه پسماندهاي صنعتي در شهرستان شهرضا

صدور حكم قضايي براي تخليه پسماندهاي صنعتي در شهرستان شهرضا

براي مسؤول يك واحد صنعتي تخليه پسماندهاي صنعتي در شهرستان شهرضا  حكم قضايي صادر شد.

به گزارش«پارما» باقر يعقوبي رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان شهرضا در اين باره گفت: با دريافت گزارش‌هايي در خصوص تخليه غيرقانوني بشكه هاي فلزي حاوي پسماندهاي صنعتي جنب يك واحد جمع آوري ضايعات فلزي در كمربندي شهرضا اداره محيط زيست سريع به موضوع ورود كرد.

وي افزود:در اين راستا با بررسي هاي صورت گرفته، مشخص شد، ضايعات مربوط به يك شركت شيميايي در شهرك صنعتي رازي است.

وي گفت: با پيگيريهاي صورت گرفته كليه ضايعات مربوطه مجدد به واحد انتقال داده شد و موضوع به مراجع قضايي ارجاع و مسئول واحد به 80 ميليون ريال جزاي نقدي محكوم شد .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات